HTC论坛
今日:0|总帖:632.99万
热门 查看更多
HTC U Ultra论坛
主帖 21| 总帖 160
HTC U11论坛
主帖 117| 总帖 1455
HTC Desire 10 Pro论坛
主帖 7| 总帖 34
HTC 10/10 lifestyle论坛
主帖 32| 总帖 404
HTC One M9/M9+论坛
主帖 704| 总帖 1.72万
HTC One M8 EYE论坛
主帖 233| 总帖 8236
HTC Desire EYE论坛
主帖 151| 总帖 2408
HTC Desire 820论坛
主帖 279| 总帖 4.12万
HTC One E8论坛
主帖 244| 总帖 4.14万
新闻 评测 问答 ROM 教程 资源 讨论 其他

手机变砖,求助

0 454   作者: 2015-01-06|   最新回帖:2015-01-06 10:14

小女子在此有求于各位大虾~~

1 406   作者: 2015-01-04|   最新回帖:2015-01-05 23:23

请问 HTC820 拍完照后 读取图片浏览非常慢 是什么问题 啊

0 506   作者: 2015-01-03|   最新回帖:2015-01-05 23:23

【其他】HTC M7美V版不读UIM卡及sim卡。是什么原因?

3 1.26万   作者: 2015-01-05|   最新回帖:2015-01-05 21:15

手机不读电信卡

0 796   作者: 2015-01-05|   最新回帖:2015-01-05 10:21

国行htcx920e没s-off能卡刷吗?

0 2816   作者:763667802 2015-01-04|   最新回帖:2015-01-04 18:18

大神来帮帮忙!!!!

0 720   作者: 2015-01-04|   最新回帖:2015-01-04 14:23

请问816V刷了其他rom后能直接卡刷回官方ruu吗

0 1020   作者: 2015-01-04|   最新回帖:2015-01-04 10:32

移动版 M8t 自带耳机突然不识别了

0 570   作者: 2015-01-04|   最新回帖:2015-01-04 09:32

809d电信版 指纹锁怎么破啊

0 490   作者: 2015-01-04|   最新回帖:2015-01-04 09:06

HTC802W插上耳机没声音? 求教,谢谢

0 796   作者: 2015-01-03|   最新回帖:2015-01-03 22:08

htc 8060不能升级4.42最新系统在线请教

0 858   作者: 2015-01-03|   最新回帖:2015-01-03 20:27

新人,求问怎么把HTC M8开机的联通画面刷掉

0 1596   作者: 2015-01-03|   最新回帖:2015-01-03 00:13

手机成砖机

0 2642   作者: 2015-01-02|   最新回帖:2015-01-02 17:36

这是怎么回事

0 320   作者: 2015-01-02|   最新回帖:2015-01-02 05:46

HTC D820U屏幕黑屏时能明显的看出竖排阵列,这是正常情况吗

1 1536   作者: 2015-01-01|   最新回帖:2015-01-01 21:55

大家觉得g7开机一直震动黑屏

0 430   作者:ccy201114 2015-01-01|   最新回帖:2015-01-01 21:23

528t相机黑屏

0 2732   作者: 2015-01-01|   最新回帖:2015-01-01 20:38

HTC One M9完全评测:威猛扛鼎之作! 【转】

0 372   作者: 2015-03-24|   最新回帖:2013-03-24 20:44

游客,你好!
登录 再玩耍,妥妥哒。
潮机范儿