vivo X9/X9 Plus论坛
今日:1|总帖:3465
讨论 问答 新闻 评测 教程 ROM 资源 其他

【讨论】发个恐怖点的,有没有认识的

0 314   作者:数码风暴人 2017-09-25|   最新回帖:2017-09-25 17:21

【其他】拍照分享,好看吗?

0 150   作者:神奇数码 2017-09-25|   最新回帖:2017-09-25 17:14

【教程】vivo拍照手机,拍出最美的你

0 246   作者:神奇数码 2017-09-25|   最新回帖:2017-09-25 16:57

【新闻】指纹识别,跟上潮流

0 146   作者:数码风暴人 2017-09-23|   最新回帖:2017-09-23 20:08

【新闻】王者荣耀vivo版来了

0 624   作者:数码风暴人 2017-09-23|   最新回帖:2017-09-23 20:01

【新闻】X9/X9PIUS为啥火爆?

0 288   作者:数码风暴人 2017-09-23|   最新回帖:2017-09-23 19:57

【问答】[ 求助 求助 求助 求助] 哪位大神可以ROOT vivo x9 啊

0 876   作者:须臾以南丶 2017-09-20|   最新回帖:2017-09-20 18:08

【讨论】原来我和vivo X9的距离只有这么近

8 4974   作者:qq_bb2c82a7 2017-04-08|   最新回帖:2017-09-09 17:17

【教程】基带无效了

0 200   作者:瞬间旳回眸 2017-08-31|   最新回帖:2017-08-31 13:26

【资源】vivo X9Plus全网通4G手机

0 458   作者:李开智 2017-08-29|   最新回帖:2017-08-29 10:23

【评测】休闲旅行模式

0 194   作者:手机机手机 2017-08-14|   最新回帖:2017-08-14 17:55

【评测】商务旅行模式

0 102   作者:手机机手机 2017-08-14|   最新回帖:2017-08-14 17:54

【评测】见证婚礼模式

0 214   作者:手机机手机 2017-08-14|   最新回帖:2017-08-14 17:54

【评测】背 景 简 介

0 134   作者:手机机手机 2017-08-14|   最新回帖:2017-08-14 17:52

【问答】vivo出前置双摄

0 218   作者:手机机手机 2017-08-14|   最新回帖:2017-08-14 17:51

【问答】- 系 统 -

0 570   作者:手机机手机 2017-08-14|   最新回帖:2017-08-14 17:50

【问答】- 外 观 -

0 94   作者:手机机手机 2017-08-14|   最新回帖:2017-08-14 17:49

【问答】随 机 配 件

0 108   作者:手机机手机 2017-08-14|   最新回帖:2017-08-14 17:48

【问答】细 节 改 变

0 92   作者:手机机手机 2017-08-14|   最新回帖:2017-08-14 17:47

【问答】vivo X9 外包装

0 176   作者:手机机手机 2017-08-14|   最新回帖:2017-08-14 17:47

【评测】vivo X9详细参数

0 548   作者:手机机手机 2017-08-14|   最新回帖:2017-08-14 17:46

【问答】系统基于Android 6.0

0 446   作者:手机机手机 2017-08-14|   最新回帖:2017-08-14 17:44

【评测】跑分略胜小米4s

0 152   作者:手机机手机 2017-08-14|   最新回帖:2017-08-14 17:44

【问答】双摄硬件够豪华

0 46   作者:手机机手机 2017-08-14|   最新回帖:2017-08-14 17:43

【评测】HiFi仍是X7水平

0 158   作者:手机机手机 2017-08-14|   最新回帖:2017-08-14 17:43

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >
游客,你好!
登录 再玩耍,妥妥哒。
潮机范儿
vivo X9(64GB)

参考价:¥1998

432人点评